shutterstock_282516275.jpg

Packa pro útulkáče

Pomáháme pomáhat


 

nás

Jsme parta lidí, kterým není lhostejný osud opuštěných psů a koček. Když jsme v lednu roku 2020 založili profil Packa pro útulkáče na sociálních sítích s plánem sdílet útulkáče hledající nový domov, netušili jsme, že si tato iniciativa "začne žít vlastním životem". Brzy jsme začali útulkům pomáhat také s převozy krmiva či jejich svěřenců. To vše zcela v naší finanční režii. Naše sociální sítě stále rostly a díky nim se nám podařilo nalézt nový domov i mnoha smolařům, kteří v kotci trávili několik měsíců. To vše nás vedlo k myšlence, pomáhat útulkům i finančně. Sdílení má sice smysl, ale účet za veterinu nezaplatí :) 
V roce 2021 jsme proto založili spolek, jehož prostřednictvím budeme i nadále pokračovat v naší předchozí činnosti, zaměříme se ale také na finanční podporu ostatních spolků a útulků. Spustili jsme sérii virtuálních akcí, veřejných sbírek, ale také e-shop na podporu opuštěným zvířatům.

shutterstock_1893128719.jpg
 

jak pomáháme?

Image by Simon Moog

pomoc útulkům

Spolupracujeme s několika útulky a spolky, kterým pravidelně sdílíme útulkáče hledající nový domov. Podílíme se na převozu krmiva i jejich svěřenců. V neposlední řadě podporujeme jejich činnost finančně i materiálně díky našim přispěvatelům, partnerům i akcím.

akce na podporu útulků

Pravidelně pořádáme virtuální běhy, kterými můžete podpořit nejen samotné útulky a spolky, ale také náš spolek. Více o těchto akcích se dozvíte zde.

Útulkům i spolkům pomáháme také formou pravidelných i jednorázových finančních příspěvků, které získáváme jak prostřednictvím akcí, tak i veřejných sbírek či zisku z našeho e-shopu.

Image by Margarita Kosior
Puppy Chin Scratch

pomoc psům v nouzi

Náš spolek se zabývá také pomocí psům v nevhodných podmínkách, odkud se je snažíme dostat prozatím do útulků či dočasných péčí, kde jim je poskytnuto zázemí. V tomto případě se podílíme nejen na zajištění odebrání či odchytu psa, ale také na jeho převozu do útulku i následnou finanční podporu související s náklady na veterinární ošetření

 

jak pomáhat

 

jednorázový nebo pravidelný příspěvek

Podpořte činnost našeho spolku zasláním příspěvku. Vybrat si můžete jednorázovou nebo pravidelnou platbu. Stačí zadat příkaz / trvalý příkaz k našemu transparentnímu účtu či provézt platbu kartou.
Přispět nám můžete také prostřednictvím sbírkových kasiček.

účastí na akcích nebo nákupem v e-shopu

Přispět můžete také účastí na některém z námi pořádaném virtuálním běhu, kde vám za vaši účast dáme navíc také medaili a diplom.
Pomocnou packu můžete podat i nákupem v našem e-shopu, kde najdete nejen dárkové předměty, ale také užitečné a doplňky pro vaše čtyřnohé miláčky.

sdílením
#sdilenimasmysl

Někdy stačí i málo! I tak málo, jako je sdílení našeho spolku, našich akcí, ale hlavně útulkáčů, kteří hledají nový domov.
Každá pomoc se počítá :)

kontakt

Packa pro útulkáče, z.s.

Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10

IČ: 10744959

spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku, spisová značka L 74646 vedená u městského soudu v Praze

tel.: + 420 775 943 745

e-mail: info@packaproutulkace.cz

číslo transparentního účtu: 23113112/5500

  • Facebook
  • Instagram